voor kracht vooruit

Volle kracht vooruit!

by • 8 april 2014 • Businessclub, Katwijk 1, NieuwsComments (0)1450

De afgelopen periode is er keihard gewerkt om een goede fundering te maken om het technische beleid in de v.v. Katwijk verder te professionaliseren. Onder leiding van Cees Bruinink is een nieuwe Voetbal Technische Commissie en Scoutings-Team samengesteld.

Bemensing VTC

De uitgebreide Voetbal Technische Commissie (VTC) zal zijn samengesteld uit kundige vakmensen uit eigen geledingen van de club.

Vanuit de jeugdorganisatie zijn in de VTC vertegenwoordigd oud 1e elftalspeler Ronald Pronk en jeugdtrainer en huidig coördinator van A,B,C-junioren Kees van Welie. Uit de talentvolle 2e selectie zal assistent en tevens oud 1e elftalspeler John van der Plas toetreden.

Michel van Haaren is ook lid in de nieuwe VTC. Hij voetbalde in de jeugd van vv Katwijk en was jarenlang keeper bij de profs van Dordrecht. Cor Haasnoot, brengt in de VTC veel ervaring mee als oud 1e elftalspeler en als trainer. Jong elan in de VTC is er met Leen de Vreugd en Theo van Leeuwen die recent ervoor hebben gekozen te stoppen met selectievoetbal.

Het is de bedoeling dat bemensing van de VTC nog met 2 ervaren krachten wordt uitgebreid. Met beoogde kandidaten worden daarover gesprekken gevoerd.

Taakverdeling

In de komende periode zullen de leden van de VTC met elkaar afspraken maken over de te stellen prioriteiten, de taakverdeling en over de vast te stellen vertrekpunten. Een aantal leden van de VTC zal zich bezighouden met het onderdeel Opleiding. Het goede werk dat in de jeugdorganisatie al in gang is gezet, maakt daar deel vanuit.

De overige leden van de VTC zullen zich richten op het onderdeel Topvoetbal. Dat heeft betrekking op alle zaken rond het 1e en 2e elftal van v.v. Katwijk. Elke 3 weken komen de commissieleden bijeen. Zaken die dan worden besproken en afspraken die daar over worden gemaakt, worden vastgelegd en gerapporteerd aan zowel het bestuur van v.v. Katwijk als aan die van Stichting Topvoetbal Katwijk.

Trainer

De Technische Commissie van v.v. Katwijk is direct begonnen met besprekingen over het aantrekken van een nieuwe trainer. Deze gesprekken zullen ertoe leiden dat daar op korte termijn advies over wordt uitgebracht aan eerder genoemde besturen.

Beide besturen gaan er vanuit dat kort daarna ook de naam van de nieuwe trainer bekend kan worden gemaakt.

Scouting

Het voorlopige Scoutings-Team vv Katwijk bestaat uit oud 1e elftalspelers John van der Meer, Toine L’Ami , Sander Molenaar en Patrick Molendijk(oud-speler Capelle), allen wonend in een ander gebied. Zij zullen de externe scouting gaan verzorgen. Ook deze groep zal verder worden uitgebreid met interne en externe scouts.

Tot slot

Wij als besturen zijn zeer verheugd met de grote stappen die in hele korte tijd zijn gemaakt! Wij houden u verder op de hoogte, en gaan met elkaar volle kracht vooruit!

Comments are closed.